پر فروش

مرتب سازی بر اساس
موردی یافت نشد

بادرود وخسته نباشید از زحمات شما وعزیزانی که باانتشار موسیقی ایرانی فضای معنوی را برای ما شنوندگان مهیا می سازند سپاسگزارم . واما این برنامه را بیش از هزار بار شنیده ام وهر بار احساس می کنم برای اولین بار است که می شنوم وحتی خانمم موقع صرف شام با طنین این شاهکار موسیقی میز را می چیند وبه یاد فرزندانمان که حالا خودشان مسیولیت خانواده ای را به دوش دارندگامهایش را تنظیم می کند .ممنون وسپاسگزارم

بادرود وخسته نباشید از زحمات شما وعزیزانی که باانتشار موسیقی ایرانی فضای معنوی را برای ما شنوندگان مهیا می سازند سپاسگزارم . واما این برنامه را بیش از هزار بار شنیده ام وهر بار احساس می کنم برای اولین بار است که می شنوم وحتی خانمم موقع صرف شام با طنین این شاهکار موسیقی میز را می چیند وبه یاد فرزندانمان که حالا خودشان مسیولیت خانواده ای را به دوش دارندگامهایش را تنظیم می کند .ممنون وسپاسگزارم